Peter Berg
Advokat med møderet for Højesteret

Født 1955
Juridisk kandidateksamen 1979
Advokatbestalling 1982
Møderet for alle Byretter, Landsretter og Højesteret.
Beneficeret advokat ved Retten på Frederiksberg, Retten i Glostrup, Retten i Lyngby og Østre Landsret.
Medlem af Advokatsamfundet og Landsforeningen af Forsvarsadvokater.
Jeg har specialiseret mig i strafferet og familieret.

Mail: pb@advokatberg.dk